طراحی آگهی

امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است ، تبلیغاتی همگانی و موثر در زندگی ، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات ، عرضه خدمات و کالاها و ... ، تبلیغاتی برای فراخوانی ، هشدار دادن ، باز داشتن ، تشویق و ترویج کردن ، ... و مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود پوستر است ، که در دید همگان عرضه می شود و به دلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .
با توجه به موارد استفاده از پوستر ، گروه سنی و طبقات اجتماعی بیننده ، نوع رنگ ، فونت نوشتاری ، ایجاد فضا و حتی قطع و اندازه پوستر نیز انتخاب می شود . 

ویژگی های پوستر


  • توجه بیننده را به خود جلب می کند و وی را به پیگیری و خواندن آن ترغیب می کند.
  • به شیوه ای منطقی دارای نظم می باشد .
  • با مخاطب خود ارتباطی بی واسطه برقرار می کند .
  • ترکیب جذابی از حروف و تصاویر را به نمایش می گذارد .
  • علاوه بر دید بصری، تفکر مفهومی را نیز در بیننده القا می کند.
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس